PRODUKTION

Vi ger liv åt
din idé

I vår försäljning av annonsutrymmen erbjuder vi även produktion och utformning av såväl tryckta som digitala annonser och sponsrade artiklar. Det är produktionsavdelningen som möjliggör detta och som också gör att vi kan erbjuduppdragsgivare och andra medieägare att köpa produktionsteamets tjänster för att driva och utveckla deras produkter. Vårt erbjudande ligger primärt inom de områden vi själva bygger produkter.  

ERBJUDANDE

Annonshantering/ traffic

Vi kan ta hand om annonskontrollen och insamlingen av annonsmaterialet. Det gör oss till en smidig partner för både annonsörer och medieägare. Vi säkerställer kvalitén och åtgärdar vid behov.

Annonsproduktion

Vi hjälper våra kunder att förverkliga idéer och maximera utfallet av sin annonsering. En proffsig produktionsavdelning som är vana att jobba med allt ifrån redaktionella format till digitala banners.

MEDIEproduktion

Vi realiserar idéer, skapar nya produkter och ger liv åt nya annonsformat. Både i våra egna kanaler och åt våra uppdragsgivare.

ARBETSSÄTT

Vi är flexibla för din skull

Vi erbjuder tjänster kopplade till de annonsutrymmen vi säljer med syfte att maximera utfallet och nyttan för annonsören och samtidigt vara en smidig partner.

Vi tillhandahåller tjänster som är kopplade till de medier vi arbetar med och de produkter vi utvecklar.

Kompetensen i produktionsteamet utvecklas med behovet i annonsförsäljningen och affärsutvecklingen. Syftet är att med vår kompetens maximera nyttan för både annonsörer och uppdragsgivare! En bättre medieaffär helt enkeklt.