Vi i Villa

Vi i Villa Regionalt

Portföljens största uppdrag där vi säljer regionala annonsutrymmen i tidningen Vi i Villa samt digitala produkter som banners, nyhetsbrev, exklusiva nyhetsbrevutskick samt sponsrade artiklar till Vi i Villas medlemmar. Vi har haft en viktig roll i Vi i Villas affärsutveckling och vi ser fortfarande potential i att utveckla fler produkter och jobba mer kreativt med befintliga. Tidningen är en av Sveriges största och har enorm potential som bilagebärare. Digitalt kan vi sälja komplexa produkter som ex ”quiz” och ”tema-paket”.

Det är ett roligt att få jobba med många mindre företag eftersom det ofta är beslutfattare själva. Det är lätt att skapa många bra relationer på hyfsat kort tid. Annonsörerna är företag som har villaägaren som sin primära målgrupp och ett upptagningsområde på en eller flera regioner men inte hela landet. Exempelvis Takteam i sydost AB , Decatak AB , Avloppsjouren, Fönsterinstallatörer, Hylte jakt & lantmän AB.

Artiklar
“Att samarbeta med CAPE är att ha kul och känna sig trygg”

Helena La Corte är VD på Bonnier Publications AB, Nordens största utgivare av tidskrifter. Som affärspartner till Bonnier Publications är CAPE medias uppdrag att ansvara för den regionala annonsförsäljningen både digitalt och i tidningen Vi i Villa som är anrik och uppskattad i villahushållen. CAPE media ansvarar även för annonsförsäljningen i

10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning.