VEGO 

Rubriker

Vi äger 30% i VEGO vilket gör detta till ett uppdrag där vi både ansvarar för försäljningen, men också tar ett stort ansvar för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi säljer annonser i print, nyhetsbrev och Mattias egna starka sociala kanaler. Vi jobbar just nu på att plocka fram nya koncept tillsammans med Mattias, bl a nya ”Vegos Vänner”. Målgruppen är idag 80% kvinnor boende i storstad, ca 39år och annonsörerna är i huvudsak livsmedelsföretag och andra varumärken med vegoprofil men också andra varumärken inom hållbarhet och hälsa. 

Artiklar
10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning.