HSB 

I projektet för HSB får vi vara en länk mellan HSB:s medlemmar, företag som vill nå dem, samt HSB Riksförbund själva. Vi säljer annonser i de båda medlemsmagasinen. Vi har ett begränsat antal annonssidor men stor tillväxtpotential i bilageaffären. Här får vi verkligen möjligehet att jobba med argumenten för printmediets styrkor, särskilt när målgruppen är medlemmar och relationen med mottagarna är god. 

Exempel på annonsörer i kanalen är försäkringar, inredning, resor, prenumerationstidningar, fotoböcker. 

Artiklar
“Att samarbeta med CAPE är att ha kul och känna sig trygg”

Helena La Corte är VD på Bonnier Publications AB, Nordens största utgivare av tidskrifter. Som affärspartner till Bonnier Publications är CAPE medias uppdrag att ansvara för den regionala annonsförsäljningen både digitalt och i tidningen Vi i Villa som är anrik och uppskattad i villahushållen. CAPE media ansvarar även för annonsförsäljningen i

10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning.