HSB 

Rubriker

I projektet för HSB får vi vara en länk mellan HSB:s medlemmar, företag som vill nå dem, samt HSB Riksförbund själva. Vi säljer annonser i de båda medlemsmagasinen. Vi har ett begränsat antal annonssidor men stor tillväxtpotential i bilageaffären. Här får vi verkligen möjligehet att jobba med argumenten för printmediets styrkor, särskilt när målgruppen är medlemmar och relationen med mottagarna är god. 

Exempel på annonsörer i kanalen är försäkringar, inredning, resor, prenumerationstidningar, fotoböcker. 

Artiklar
10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning.