FMT

Tidningens huvudsyfte är att sprida kunskap och kännedom kring ett medicinskt ideal som kallas funktionsmedicin. Funktionsmedicin har sedan några år tillbaka blivit mer och mer aktuellt i Norden. Vi jobbar med annonsering i magasinet, samt banners på hemsidan. I framtiden hoppas vi kunna nå ut till deras växande databas via nyhetsbrev och och stand-alones. Det roligaste med uppdraget är att väldigt många av magasinets annonsörer ÄLSKAR den. Den här delen av branschen är ganska liten och ägarna av magasinet är pionjärer inom sitt fält och välkända för annonsörerna. Det underlättar alltid att arbeta med ett magasin som annonsörerna känner till och har en god relation till. Målgruppen är extremt hälsomedvetna privatpersoner samt kliniker och butiker inom branscher som: hälsocoacher, hälsobutiker, yoga-studior m.m. 

Artiklar
“Att samarbeta med CAPE är att ha kul och känna sig trygg”

Helena La Corte är VD på Bonnier Publications AB, Nordens största utgivare av tidskrifter. Som affärspartner till Bonnier Publications är CAPE medias uppdrag att ansvara för den regionala annonsförsäljningen både digitalt och i tidningen Vi i Villa som är anrik och uppskattad i villahushållen. CAPE media ansvarar även för annonsförsäljningen i

10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning.