E55

Rubriker

Under News55 ligger en ekonomisite som på samma sätt riktar sig till målgruppen över 55+. Vi säljer nyhetsbrev och native artiklar på siten.

Segmentet är väldigt starkt och vi tror att genom ökad trafik på siten kan vi fyrdubbla omsättningen på ett par år. E55 vilar på samma maildatabas som News55, men vi ser en möjlighet i att bygga egen databas för E55 och därmed få fler utrymmen att sälja och öka omsättningen även på nyhetsbrev. Det roligaste är att många annonsörer vill synas i en sån trovärdig kontext. Vi har dessutom väldigt bra konverteringsgrad på utskick mot målgruppen. 

Artiklar
10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning.