Framgångskultur - så skapas lönsam tillväxt | capemedia.se
CAPE Media är ett säljbolag inom media, med lång erfarenhet av annonsförsäljning i print och på webben samt försäljning av sponsorskap och event. Våra uppdragsgivare anlitar oss som extern säljpartner för att ansvara för annonsförsäljningen i deras medier. I utbyte får de får en komplett säljorganisation med en effektiv säljledning, kvalitetssäkrade säljprocesser och ett starkt affärsdriv. Följ med på esan!
Annonsförsäljning, annonser, försäljning, mediesäljare
19564
post-template-default,single,single-post,postid-19564,single-format-video,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Framgångskultur – så skapas lönsam tillväxt

Framgångskultur – så skapas lönsam tillväxt

Vår framgångsrika affärskultur och människorna ombord är det som utgör värdet i bolaget.


Varför är affärskulturen viktig för oss?

Vår framgångsrika affärskultur – framgångskulturen, är helt avgörande för vår förmåga att skapa exceptionella resultat och särskilja oss som en långsiktigt lönsam partner för uppdragsförsäljning inom media. Vi har flera utmaningar, både i att driva försäljning och tillväxt i våra uppdrag och samtidigt göra det lönsamt för både våra uppdragsgivare och oss själva.

För att kunna vara kostnadseffektiva, högpresterande och lönsamma måste vi ta till vara på alla våra resurser så effektivt som möjligt och ta vara på varje individs fulla potential. I allt från rekrytering till prospektering, kundkontakt, rapportering och uppföljning.

Det är den förmågan – framgångskulturen, i kombination med våra anställda som utgör värdet i bolaget.

För oss är människorna den främsta resursen och det vi bygger hela vår affär på. Det är de anställda och den affärskultur vi bygger som utgör själva värdet i bolaget

Vad är en framgångsrik affärskultur?

Jag har många gånger fått frågan vad det är som gör oss bättre än andra säljbolag eller mediehusens egna säljorganisationer. Det är såklart en en vanlig fråga i en upphandling om nytt uppdrag för att utmana vår affärsidé och tron på vår egen förmåga. Svaret många förväntar sig är att vi skulle vara bättre säljare, vara mer pålästa och bättre utbildade, har en starkare hunger och vara mer motiverade än alla andra. Men det förväntar jag mig att alla säljbolag skulle svara. Det är elementärt för ett bolag som oss. Det särskiljer oss inte.

Svaret på frågan är istället vår framgångsrika affärskultur. Det handlar om att vi har tydligt uppsatta mål för var vi ska ta våra uppdrag och en väl genomtänkt strategi för hur vi ska nå dit, samt att vi har skapat en kultur av att ta ansvar för att ompröva och utveckla våra strategier.

Det kräver först och främst att varje individ i organisationen är väl införstådd i strategin och har förmågan att arbeta aktivt med den. Från att alla känner till förutsättningarna och utmaningarna i varje uppdrag, till att vi ser till att göra rätt saker, på rätt sätt.

Vi är dessutom överens om hur vi ska göra. Våra grundläggande värderingar är ett resultat av en gemensam överenskommelse som styr oss i hur vi förhåller oss till oss själva, varandra, våra kunder och uppdragsgivare.

Ytterligare en viktig komponent i vår framgångskultur är förmågan att målstyra, mäta, följa upp och utveckla oss själva och våra affärer. Utveckling är en självklarhet och måste vara det för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. Men för att vara verkligt effektiva handlar utvecklingen också om att utveckla rätt saker på rätt sätt och göra det till en naturlig del av vår vardag.

Så skapar du en framgångsrik affärskultur!


1. Ett modernt ledarskap – delaktighet och transparens

För att kunna åstadkomma verklig arbetsglädje och uppnå effektivitet måste du börja med att bygga ledarskapet på en grundläggande tro på individens förmåga. Lita på individens förmåga och det affärsmässiga omdöme som skapas med bolagets värdegrund och låt alla i organisationen fatta beslut och ta ansvar för att föra bolaget framåt.

För det krävs också insyn, delaktighet och transparens. Först då kan varje individ förväntas ta initiativ och fatta beslut. Låt kulturen präglas av mod och uppmuntra misstag. Det är så vi utvecklas. Fatta hellre ett dåligt beslut än inget alls!

2. Värderingar och laganda

En självutvecklande organisation behöver inte styrning uppifrån för att fatta beslut, göra rätt saker och göra saker rätt. Skapa en värdegrund som alla känner sig delaktiga i, accepterar och förstår. Med den har ni en kompass för de beslut som fattas, för hur ni agerar mot varandra och er omgivning. Det gör er effektiva i era beslutsprocesser, er kommunikation och utveckling.

Dessutom förenklar och effektiviserar det i era rekryteringsprocesser och minskar risken för felrekryteringar. Kommunicera tydligt hur er överenskommelse lyder, vilka förväntningar ni har på era själva och varandra. Är det en miljö att trivas och utvecklas i eller inte? Avgör det tillsammans med kandidaten innan en anställning påbörjas, så kommer ni spara mycket pengar och tid på att anställa rätt människor.

3. Tydliga mål och meningsfull plan

Se till att ha en tydlig målsättning att arbeta mot. Det är era mål och den plan ni sätter för att nå dit som avgör hur ni ska arbeta, vad ni ska utveckla och vilka prioriteringar ni ska göra. Det är först när ni har ett mål och en plan som ni kan avgöra hur ni ska utveckla verksamheten, mäta era framsteg och ompröva era beslut.