OM OSS

Vad är det vi gör?

Vi är ett mediebolag som erbjuder uppdragsförsäljning, medieproduktion och affärsutveckling.

För att kunna tillföra värde på längre sikt tar  vi också ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar befintlig försäljning genom att hitta  nya intäktsben.

Det kräver ett större engagemang och en djupare förståelse för affären, vilket gör oss till  en värdefull affärspartner att hålla i handen  under en lång tid framöver.

ERBJUDANDE

uppdragsförsäljning

Vi skapar tillväxt i annonsaffären - På uppdrag av medieägare
affärsutveckling

Vi skapar nya produkter och intäktsmöjligheter efter annonsörernas behov
Annonsproduktion

Vi realiserar idéer, skapar nya produkter och ger liv åt dina annonsformat från ax till limpa.


MÅLGRUPP & POSITION
 

Vi tar ansvar för att våra kunder ska växa

Vår primära målgrupp är annonsköpare i Sverige. Vi ska hjälpa dem till bra medieval som de själva förstår och kan värdera. Det är kring de medieköpen vi bygger vår affär och organisation. 

Vår position som ett prestigelöst mediebolag med en starkt uppsökande försäljning har hjälpt oss att utveckla en såväl kostnadseffektiv säljprocess där merparten av kontakterna sker per telefon, men också en snabbfotad organisation som är vana vid att skapa förutsättningar för tillväxt. 

LEDNING
 

Vi ska vara så bra att våra kunder är beredda att investera!

Vi har uttalat ett mål om att ta bolaget till börsen med våra kunder som investerare.

Det är ett mål som formulerats för att göra vår vision mätbar och konkret. Det gör nämligen att vi i hela organisationen, i allt vi gör måste se till att vi arbetar för våra kunders bästa och för att skapa långsiktiga värden. Vi måste göra våra kunder nöjda och imponerade genom hela sin upplevelse av CAPE Media och vi måste dessutom arbeta för att de ska bli fler!  

 

 

 

 

 

 

Ledningsgruppen består av Marknadschef, Försäljningschef, Affärsutvecklingschef, Produktionledare och VD och tillsammans arbetar de för att ta bolaget mot målet.

ARBETSSÄTT
01 KOLL

Planera, följ upp och förbättra. Genomför enligt CAPE’s processer och låt kunder, leverantörer och kollegor känna att vi har koll.

02 KUNSKAP

Vi hjälper annonsörerna göra medieval de förstår. Vi tar initiativ till att hitta ny kunskap och delar kunskap med varandra. Tillsammans utvecklas vi snabbare.

03 INITIATIV

Vi tar initiativ för våra kunders skull och vår egen utveckling. Vi löser ev problem direkt och värderar att hellre fatta ett beslut än att inte göra något.

UPPDRAGET

Vi mäter allt vi gör!

Vår uppdragsportfölj bygger vi på uppdrag med tillväxtmöjligheter, en långsiktig plan och möjligheter till ökade marginaler för båda parter. Genom noggranna analyser och att vara duktiga på att räkna på affärerna innan själva avtalsskrivandet säkerställer vi lönsam tillväxt i vår egen affär men också för medieägaren. Det är en viktig del i vårt erbjudande.  

Vi mäter allt vi gör, har en gedigen erfarenhet och historiska data att göra bedömningarna på. Det är vårt löfte till våra uppdragsgivare. 

 
LEDARSKAP

10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då  var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i  uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning. Jag var  ivrig, men samtidigt ödmjuk och kände stor respekt för  bolagets renommé och alla de kundrelationer som byggts  upp genom åren.  

Nu har jag varit VD för CAPE Media i 10 år. När jag blickar  tillbaka på mitt arbete, så är jag inte sen att erkänna att  jag möjligen var en aning naiv och otålig i början. Jag  hade kanske tagit andra beslut idag, men är fortfarande  övertygad om att både planen och strategin har varit  rätt.