Därför är vi din nya partner

CAPE Media är ett säljbolag inom media. I vår affärsidé ingår att ansvara för hela eller delar av annonsförsäljningen i våra uppdrag. Men för oss stannar det inte där. För att ta kontroll över vår och våra uppdragsgivare tillväxt på längre sikt jobbar vi aktivt med att affärsutveckla och skapa nya intäktsben. 

KUNDLÖFTE

Vi tar ansvar för att våra kunder ska växa

Vår uppdragsportfölj bygger vi på uppdrag med tillväxtmöjligheter, en långsiktig plan och möjligheter till ökade marginaler för båda parter. Genom noggranna analyser och att vara duktiga på att räkna på affärerna innan själva avtalsskrivandet säkerställer vi lönsam tillväxt i vår egen affär men också för medieägaren. Det är en viktig del i vårt erbjudande.  

Vi mäter allt vi gör, har en gedigen erfarenhet och historiska data att göra bedömningarna på. Det är vårt löfte till våra uppdragsgivare. 

 
ERBJUDANDE

En stark produktportfölj

Vi är ett säljbolag inom media. I vår affärsidé ingår att ansvara för hela eller delar av annonsförsäljningen och arbeta mot uppsatta säljmål, men för oss stannar det inte där.
För att kunna tillföra värde på längre sikt tar vi också ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar befintlig försäljning genom att hitta nya intäktsben.
Det kräver ett större engagemang och en djupare förståelse för affären, vilket gör oss till en värdefull affärspartner att hålla i handen under en lång tid framöver.

Design & Produktion
Försäljning
KARRIÄR
 

Vi tillför värde på lång sikt

Vi är ett säljbolag inom media. I vår affärsidé  ingår att ansvara för hela eller delar av  annonsförsäljningen och arbeta mot uppsatta  säljmål, men för oss stannar det inte där. 

För att kunna tillföra värde på längre sikt tar  vi också ett affärsutvecklande ansvar och utvecklar befintlig försäljning genom att hitta  nya intäktsben. 

Det kräver ett större engagemang och en djupare förståelse för affären, vilket gör oss till  en värdefull affärspartner att hålla i handen  under en lång tid framöver. 

LEDNING
 

Vi ska vara så bra att våra kunder är beredda att investera!

Vi har uttalat ett mål om att ta bolaget till börsen. 

Det målet är främst formulerat för att göra vår vision mätbar. För att en riktad emission till våra kunder ska bli fulltecknad krävs nämligen en rad olika delar som vi kommer att få jobba hårt med och som kommer att driva bolaget framåt. Dels behöver vi ha tillräckligt många kunder att kommunicera erbjudandet till, dels måste kunderna vara tillräckligt nöjda och imponerade genom hela sin upplevelse av CAPE Media. Det är en grundförutsättning för att emissionen ska bli lyckad och för att vi ska kunna säga att vi lyckats nå vår vision.

Ledningsgruppen består av Marknadschef, Försäljningschef, Affärsutvecklingschef, Produktionledare och VD och tillsammans arbetar de för att ta bolaget mot målet.

 

LEDARSKAP

10 år som utmanare

En tidig morgon i januari 2011 klev jag in i det som redan då  var ett väletablerat säljbolag med ett 20-tal olika projekt i  uppdragsportföljen och cirka 25 mkr i försäljning. Jag var  ivrig, men samtidigt ödmjuk och kände stor respekt för  bolagets renommé och alla de kundrelationer som byggts  upp genom åren.  

Nu har jag varit VD för CAPE Media i 10 år. När jag blickar  tillbaka på mitt arbete, så är jag inte sen att erkänna att  jag möjligen var en aning naiv och otålig i början. Jag  hade kanske tagit andra beslut idag, men är fortfarande  övertygad om att både planen och strategin har varit  rätt.