AFFÄRSUTVECKLING

Vi skapar tillväxt

Vi vill ta kontroll över vår tillväxt och för att göra det jobbar vi hela tiden aktivt med att affärsutveckla och skapa nya intäktsben. Det görs både i de befintliga samarbeten vi har idag, men också som helt nya produkter där vi ser att det finns luckor i marknaden. Antingen gör vi det med befintliga partners eller söker upp nya som kan bidra med ex. distribution och trafik eller innehåll och produktion. 

ERBJUDANDE

Joint venture

I Vissa fall saknar våra uppdragsgivare resurser eller kompetens att förverkliga nya affärer. För de fall där vi ser att vi kan driva tillväxt har vi utvecklat en alternativ affärsmodell av ett ”joint venture” där vi går in och deläger en produkt eller medie. Vi kan ta ansvar för medieproduktion, affärsutveckling och såklart försäljningen.

Ex. VEGO, NEWS55

EGNA PRODUKTER

Vi utvecklar också egna produkter inom segment där vi ser att bra kanaler saknas. Vi med vår långvariga erfarenhet av annonsförsäljning i kombination med produktion skapar då koncept helt från grunden och bygger främst med inhouseresureser och eget kapital. Utvecklingen av egna produkter ska skapa möjligheter till att bredda vårt erbjudande mot våra kunder, samt långsiktigt bygga värden i vår produktportfölj.

Ex: Vinliv, Golflivet